Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u obilasku Doma zdravlja Ozalj

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u obilasku Doma zdravlja Ozalj
19.06.2018

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u obilasku Doma zdravlja Ozalj

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Predrag Korać posjetili su u utorak, 19. lipnja, Dom zdravlja Ozalj. Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković upoznala ih je s radom Doma zdravlja i prezentirala dosadašnje radove koji su učinjeni u sklopu projekta KaŽu zdravlje. Riječ je o infrastrukturnim radovima koji uključuju adaptaciju ginekološke ordinacije, uređenje ordinacije opće/obiteljske medicine za dijagnostičke postupke, adaptaciju sanitarnog čvora za pacijente i osobe s posebnim potrebama u Ambulanti Žakanje te unutarnje uređenje Doma zdravlja Ozalj i Ambulante Žakanje. Raspisan je natječaj za nabavu medicinske opreme ukupne vrijednosti 912.700,00 kn, a u planu je nabava ginekološkog ultrazvuka 2 3D/4D s vaginalnom i konveksnom sondom 3D/4D, tipske opreme, opreme za fizikalnu terapiju, opreme za dijagnostiku i mjerenje te dentalne opreme.

Ukupna vrijednost projekta za Dom zdravlja iznosi 1.500.534,39 kn, a glavni je cilj poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u u izoliranim i depriviranim područjima.

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u obilasku Doma zdravlja Ozalj
 

Zamjenik gradonačelnice Ozlja Stjepan Basar, ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije Predrag Korać.

 

 

Izrada web stranica INKod