Dentalna medicina

DOM ZDRAVLJA OZALJ, KOLODVORSKA 2, OZALJ

1. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

MARTIN NARANČIĆ, DR. MED. DENT.

ŽELJKA KRULJAC, MED. SESTRA
Telefon
047/732 –513

Radno vrijeme:
parni datumi ujutro od 07:00 – 14:30 sati,
pauza od 10:30 – 11:00 sati
neparni datumi poslijepodne od 13:00 – 20:30 sati,
pauza od 16:30 – 17:00 sati
Svaka druga subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 sati

Sve informacije u vezi naručivanja možete dobiti na broj telefona u terminu;
Jutarnja smjena od 07-08 h, te 13-14:30 h,
Popodnevna smjena od 13-14 h, te 19-20:30 h

2. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

MARTINA PERAKOVIĆ, DR. MED. DENT.

ĐURĐA VRGA, MED. SESTRA
Telefon
047/732 –465

Radno vrijeme:
neparni datumi ujutro od 07:00 – 14:30 sati,
pauza od 10:30 – 11:00 sati
Parni datumi poslijepodne od 13:00 – 20:30 sati,
pauza od 16:30 – do 17:00 sati
Svaka prva subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 sati

3. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

IVICA STAVLJENIĆ, DR. MED. DENT.

MARICA BENCETIĆ, MED. SESTRA
Telefon
047/636 – 999

Radno vrijeme:
srijeda i petak ujutro od 07:00 – 14:30 sati,
pauza od 10:30 – 11:00 sati
Ponedjeljak, utorak i četvrtak poslijepodne od 13:00 – 20:30 sati,
pauza od 16:30 – 17:00 sati
Svaka treća subota u mjesecu radna od 07:00 – 15:00 sati

AMBULANTA ŽAKANJE, ŽAKANJE 59

1. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

VIŠNJICA GAŠPIĆ PAKŠEC, DR. MED. DENT.

MANUELA DOLINAR, MED. SESTRA
Telefon
047/757 – 747

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak ujutro od 07:00 – 14:30 sati,
pauza od 10:30 – 11:00 sati
Utorak i četvrtak poslijepodne od 13:00 – 20:30 sati,
pauza od 16:30 – 17:00 sati
Svaka četvrta subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 sati

NOVO u Domu zdravlja - Izbjeljivanje zubi - Xwhite visible tretman

U ordinacijama dentalne medicine pružamo uslugu izbjeljivanja zubi – Xwhite Visible tretman

Dentalna medicina

NOVO u Domu zdravlja - RVG 5200

U Domu zdravlja Ozalj se za potrebe slikanja zubi u dentalnoj medicini koristi digitalna dijagnostička oprema visoke tehnologije, proizvođača “Carestream Dental”:

  1. senzor za radioviziografiju RVG 5200
  2. kompjutorski program Dental Imaging Software za obradu RVG slike

LINK za skidanje prezentacije

O senzoru 5200 te općenito o karakteristikama i proizvodnom procesu:

O RVG senzorima detaljnije:

Izrada web stranica TOMGA design