Kolodvorska 2, 47280 Ozalj

Ljekarna

MIRJANA KOSANOVIĆ, magistra farmacije

MAJA PENIĆ, magistra farmacije

MARIJA ZORETĆ, farm. teh.

Tel. 047/732 – 127

Izrada web stranica TOMGA design