Cjenik usluga

Cjenik zdravstvenih usluga Doma zdravlja Ozalj –

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Redni brojVrsta uslugeCijena
 1. FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI 
1.Fizioterapeutski pregled po Cyriax-u150,00 kn (20 min)  
2.Fizioterapijski program za kralježnice170,00 kn (45 min)
3.Fizioterapijski program za temporomandibularni zglob170,00 kn (45 min)
4.Fizioterapijski program za rame170,00 kn (45 min)
5.Fizioterapijski program za šaku, lakat170,00 kn (45 min)
6.Fizioterapijski program za kukove170,00 kn (45 min)
7.Fizioterapijski program za koljena170,00 kn (45 min)
8.Fizioterapijski program za stopala170,00 kn (45 min)
9.Specijalne tehnike fizioterapije200,00 kn (45 min)
10.Manipulacija kralježnice (po segmentu) po Cyriax-u200,00 kn
11.Mobilizacija zgloba (po zglobu)170,00 kn
12.Mobilizacija kralježnice (po segmentu)200,00 kn
13.DTK – Dekompresijska terapija kralježnice (trakcija)150,00 kn
14.PAKET – DTK + manualna terapija IFS200,00 kn
 2. TERAPIJA BOLI 
15.Ultrazvuk50,00 kn (10 min)
16.Magnetoterapija40,00 kn ( 10 min)
17.Interferentne struje40,00 kn ( 10 min)
18.Dijadinamske struje40,00 kn ( 10 min)
19.Galvanske struje40,00 kn ( 10 min)
20.TENS40,00 kn (10 min)
21.Ultrazvuk po Seltzeru70,00 kn ( 15 min)
22.Laser60,00 kn (10 min)
23.Krioterapija25,00 kn (3-5 min)
24.Taping70,00 – 100,00 kn (segment)
 3. ELEKTROSTIMULACIJA 
25.Elektrostimulacija mišića50,00 kn (10 min)
26.Elektrostimulacija perifernih živaca50,00 kn (10 min)
 4. PREVENCIJA I PROMOCIJA ZDRAVLJA 
27.Ručna masaža170,00 kn (45 min)
28.Ručna masaža100,00 kn (30 min)
29.Individualan fizioterapijski program vježbanja120,00 kn (30 min)
30.Individualan fizioterapijski program vježbanja170,00 kn (45min)
31.Grupne vježbe 2x tjedno250,00 kn mjesečno(45min)
32.Ručna limfna drenaža po segmentu170,00 kn (30 min)
33.Limfna drenaža – aparatom100,00 kn (30 min)
34.Edukacija pacijenta/klijenta120,00 kn (20 min)
35.Podešavanje štaka50,00 kn

PDV se ne zaračunava sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o PDV-u.

Dopuna cjenika usvojena na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2016. godine.

Izrada web stranica TOMGA design