O nama

Dom zdravlja Ozalj

Dom zdravlja Ozalj zdravstvena je ustanova organizirana za trajno obavljanje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
Dom zdravlja Ozalj je u vlasništvu je Karlovačke županije; čija je djelatnost definirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ugovorom s HZZO-om, te Statutom ustanove; koji je tijekom 2009. godine usklađen s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08, 70/10, 139/10, 22/11 i 84/11).
Dom zdravlja Ozalj sa sjedištem u Ozlju, Kolodvorska 2, čiji je osnivač Karlovačka županija nastavlja djelovati u postojećoj mreži kao samostalni Dom zdravlja Ozalj na temelju, članka 76. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08, 70/10, 139/10, 22/11 i 84/11)  a u vezi Zakona o ustanovama, te članka 17. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 11/06-pročišćeni tekst) čiju je Odluku donijela Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 20. 02. 2007. godine.
Svojim korisnicima Dom zdravlja Ozalj pruža slijedeće usluge:
–    Usluge primarne zdravstvene zaštite ( opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, zdravstvene zaštite žena, patronažna zdravstvena zaštita, sanitetski prijevoz te hitnu medicinsku pomoć organiziranu kroz dežurstvo i pripravnost)
–    Usluge specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (fizikalna medicina i rehabilitacija)
–    Usluge specifične zdravstvene zaštite (higijensko – epidemiološka služba, optičar, rehabilitator, logoped)
Dom zdravlja Ozalj pokriva područje grada Ozlja te općina Kamanje, Žakanja i Ribnika te osigurava cjelovitu medicinsku skrb za oko 11 700 stanovnika.

O nama
O nama

Naša povijest

Narodni odbor općine Ozalj na svojoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 1956. godine donio je Rješenje o osnivanju Općinske zdravstvene stanice Ozalj sa sjedištem u Ozlju i proglašenje iste za ustanovu sa samostalnim financiranjem. Zadatak ustanove je bio pružanje zdravstvenih usluga građanstvu; vršenje kurativne i preventivne službe na području općine Ozalj a napose: pružanje liječničke pomoći i vršenja kućnih posjeta; istraživanja, razmatranja i rješavanja problema zdravstvene zaštite građana i poboljšanje higijenskih uslova i pitanja rada, stanovanja i ishrane; zdravstvena zaštita majki, dojenčadi i male djece; zdravstvena zaštita školske djece i omladine; odgojni i zdravstveno prosvjetni rad; sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze i drugih masovnih bolesti; vođenje zdravstvene statistike ; sprečavanje i suzbijanjeakutnih zaraznih bolesti te staranje o stručnom uzdizanju i usavršavanju svojih kadrova.

Na temelju Rješenja Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu broj: 01-2515/81. od 13. srpnja 1981. godine kojim se utvrđuje ispunjenje uvjeta za početak rada Doma zdravlja Ozalj, Okružni privredni sud u Karlovcu, na temelju članka 456. Zakona o udruženom radu i članka 131 i 41.95. Uredbe o upisima  organizacija udruženog rada i drugih subjekata u sudski registar, donio je 15.06.1983. godine Rješenje o brisanju dosadašnje tvrtke, ZDRAVSTVENE STANICE OZALJ S POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU  te se upisuje nova tvrtka DOM ZDRAVLJA OZALJ s potpunom odgovornošću (p.o.) Ozalj, na adresi Ozalj, Kolodvorska 2.
Odlukom Županijske skupštine Karlovačke županije od 20.02. 2007. godine, Dom zdravlja Ozalj ostaje djelovati u postojećoj mreži kao samostalni dom zdravlja.

Izrada web stranica TOMGA design