Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja Ozalj

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima DOM ZDRAVLJA OZALJ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Dokumentacija o nabavi – Dom zdravlja Ozalj
MAPA_1_ARHITEKTURA_DZOZALJ
MAPA_2_TOPLINSKA_ZASTITA_DZOZALJ
MAPA_3_GRAĐEVINSKI _PROJEKT_DZOZALJ
MAPA_4_VODOPSKRBA_HIDRANTI_PROMET
MAPA_5_ELEKTROPROJEKT_DZOZALJ
MAPA_6_STROJARSKI_PROJEKT_DZOZALJ

MAPA 8

MAPA_8_Geodetski_Projekt_Dom_Zdravlja_Ozalj

TROŠKOVNICI

Troskovnici

Dokumenti

Trenutno nema dokumenata

Izrada web stranica TOMGA design