Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Dom zdravlja Ozalj kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Dom zdravlja Ozalj sukladno odredbama čl.75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Javna nabava po godinama

2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
2013. godina
2012. godina
2011. godina
2010. godina

Izrada web stranica TOMGA design