Projekti

U 2019. godini:

Završna konferencija na projektu “KaŽu zdravlje” u Karlovačkoj županiji

Završna konferencija na projektu Karlovačke županije “KaŽu zdravlje KK.08.1.1.02.0006” financiranog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. održana je u petak, 29. ožujka, u prostoru restorana Kristal, u Karlovcu. Projekt su predstavili Marina Stoičić, voditeljica projekta te župan Karlovačke županije Damir Jelić.

Ukupna vrijednost projekta je 11.550.275,73 HRK, od čega je sufinanciranje projekta sredstvima EU: 9.440.119,06 HRK. temeljem Ugovora sa SAFU. Iz drugog izvora Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova povučeno još 80% sredstava vlastite komponente te je Karlovačka županija sufinancirala projekt vlastitim sredstvima samo u iznosu od 300 tisuća kuna, a i taj dio prikazom udjela plaća svojih djelatnika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2015. do 1. travnja 2019.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Time će se smanjiti broj upućivanja pacijenata iz primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 %, obzirom da će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

(https://strukturnifondovi.hr/karlovacka-zupanija-uspjesno-provela-projekt-kazu-zdravlje-ulaganjem-11-milijuna-kuna-u-sest-domova-zdravlja/)

LINK za preuzimanje videa o provedbi radova projekta “KaŽu zdravlje”
https://wetransfer.com/downloads/46858f8a64a2952f3d1b3a3e12571ddc20190328123633/ce5dbaa3fd39a8feb36067daeac558b720190328123633/0fcb0d

U 2017/2018. godini u provedbi je:

1. Projekt „Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja preko Karlovačke županije – za nabavu medicinske opreme, Infrastrukturne radove (adaptacija ginekološke ambulante, ordinacija obiteljske medicine za dijagnostičke postupke te adaptacija sanitarnog čvora za pacijente i osobe sa posebnim potrebama u Ambulanti Žakanje – 568.834,39 kn kao i sredstva za tehničku dokumentaciju). Ukupna vrijednost 1.457.090,00 kn

2. Projekt – Strukturno kabliranje računalne mreže, radi se o dodatnom ulaganju na građev. objektu u DZ Ozalj, Kolodvorska 2, Ozalj: izvođenje elektro radova na instalaciji, vrijednost projekta 80.000,00 kn iz DEC sredstava

3. Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fondova, ukupan iznos prihvatljivih troškova za 4 godine koliko traje specijalizacija iz obiteljske medicine iznosi 901.100,00 kn.

4. Projekt – EPIDEMIOLOGIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I UNOS KUHINJSKE SOLI U HRVATSKOJ (EH-UH 2)

5. Preko Heinekena – Donacijski natječaj ”Zajedno za bolji Karlovac i Karlovačku županiju”, Projekt – CENTAR ZA EDUKACIJU ”Zdravi stilovi života’‘ radovi na adaptaciji prostora u Ljekarnoj u Ozlju, kako bi se uredio zasebni poslovni prostor Centra za edukaciju ”Zdravi stilovi života’. U prostoru bi se održavale radionice i edukacijski tečajevi o tjelovježbi, prehrani i stresu, a koje bi u obliku zdravstvenog prosvjećivanja pučanstva, vršiti patronažne sestre Doma zdravlja Ozalj. Vrijednost projekta 100.000,00 kn.

Izrada web stranica INKod