Specijalna manuelna tehnika

Cyriax – Specijalna manuelna tehnika

Specijalna manuelna tehnika
Svaki pacijent bi trebao probati riješiti problem kralježnice primjenom manualne terapije uz standardnu terapiju, a svakako prije nego se odluči za operativni zahvat na kralježnici.
Manualna terapija je dio postupaka u sklopu rehabilitacijskog procesa u kojem se poboljšanje stanja pacijenta postiže kroz primjenu ruku terapeuta. Asistirana zglobna klizanja, zadržana zglobna klizanja te mobilizacije i manipulacije najčešći su oblici manualne terapije.
Različiti koncepti nazvani po autorima koji su ih primjenili danas definiraju pristup i način provođenja manualne terapije.

Cyriax
Opis tehnike
To je moderna ortopedsko-manualna terapija koja se bavi mehaničkom dijagnostikom i konzervativnim liječenjem ozljeda mekog tkiva.
Tehnika je dobila ime po autoru ortopedu Dr. James Cyriax kojeg opisuju kao „oca ortopedske medicine“ (Wikipedia). Tehnika je bazirana na dvije glavne odlike – postavljanje mehaničke dijagnoze i plana terapije. Odličan je izbor u liječenju tegoba lokomotornog aparata.
Tehnike koje se primjenjuju u samom procesu liječenja su: mobilizacija, manipulacija, poprečna frikcija te trakcija. Sve četiri tehnike sastavni su dio koncepta, no možda najvažniji dio je sam pregled i testiranje koje je Cyriax razvio. Sama tehnika je kroz vrijeme unapređivana i modificirana te je postala osnova za razvoj i nekih drugih manulanih tehnika.
Naš fizioterapeut je prvi licencirani fizioterapeut na području Karlovačke županije i području koje pokriva Dom zdravlja Ozalj.

Izrada web stranica INKod