STRUČNI SKUP

STRUČNI SKUP
15.10.2019

STRUČNI SKUP

Projektni tim za palijativnu skrb Karlovačke županije i  Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije organizirali su Stručni skup

NOVOSTI U SKRBI ZA PALIJATIVNE PACIJENTE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI


Stručni skup održan je 11. listopada 2019. godine u prostoru Doma zdravlja Ozalj s početkom u 13 sati.

Stručni skup namijenjen je liječnicima obiteljske medicine, patronažnim sestrama, sestrama iz zdravstvene njege u kući, ljekarnicima i socijalnim radnicima.

Teme stručnog skupa:

  1. Organizacija palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji ( M. Lončarić Katušin, N. Korać)
  2. Uloga Centra za koordinaciju palijativne skrbi ( M. Car)
  3. Aktivnosti mobilnog palijativnog tima (J.Pletikosa, M. Spudić)
  4. Savjetodavna uloga ljekarnika u skrbi za palijativnog pacijenta (D. Arbanas)
  5. Implementacija informatičkog programa u sustav palijativne skrbi (M. Car)
  6. Zaključak

Izrada web stranica INKod