Rotary klub Karlovac – Dubovac doniorao Dom zdravlja Ozalj

Rotary klub Karlovac – Dubovac doniorao Dom zdravlja Ozalj
03.07.2015

Rotary klub Karlovac – Dubovac doniorao Dom zdravlja Ozalj

Dana 02. srpnja 2015. godine, predsjednik Rotary kluba Karlovac – Dubovac gosp. Srećko Curman uz nazočnost članova Rotary kluba Karlovac – Dubovac iz Ozlja, gđe. Janžetić i gosp. Stjepana Basara uručili su ravnateljici Doma zdravlja Ozalj donaciju medicinske opreme – Holter krvnog tlaka i otoskop te set kirurških instrumenata.

Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković, se zahvalila na donaciji te izjavila da će donirana medicinska oprema sa instrumentima doprinjeti proširenju usluga Doma zdravlja Ozalj u djelatnosti opće/obiteljske medicine što ima za cilj smanjiti upućivanje pacijenata u bolnice i dostupnost usluga na razini primarne zdravstvene zaštite, a sve za dobrobit pacijenata našeg kraja.

Izrada web stranica INKod