Predavanje za medicinske sestre

16.05.2019

Predavanje za medicinske sestre

Termin: 29.05. u 15 h
Tema: Važnost dobre komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Izrada web stranica INKod