194 – broj za hitne intervencije

01.10.2014

194 – broj za hitne intervencije

Obavještavaju se građani grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik da od dana 01. listopada 2014. godine sve pozive za hitne intervencije upućuju na broj telefona194.

Do navedene promjene došlo je radi preuzimanja organizacije rada hitne medicinske omoći od strane Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

DOM ZDRAVLJA OZALJ

Izrada web stranica INKod