Predavanje za medicinske sestre

Obavijest - predavanje za medicinske sestre
14.02.2024

Predavanje za medicinske sestre

29.02.2024. 14:00 h

TEMA: Intervencije patronažne sestre kod osobe s febrilnim konvulzijama
PREDAVAČ: Marina Radaković, bacc.med.tech.

Izrada web stranica INKod