Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

PRIJAVA PRITUŽBE KORISNIKA USLUGE

 

Korisnik usluge može nezadovoljstvo obavljenom uslugom izraziti podnošenjem pritužbe, na jedan od načina:

  • telefonom na broj 01/731 002 (razgovori se evidentiraju) svakim radnim danom,
  • osobnim dolaskom u Dom zdravlja kod pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite,
  • predajom pritužbe u Upravu Doma zdravlja,
  • ispunjavanjem Web obrasca. 

Radi evidencije, sve pritužbe se bilježe na "Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge".

„Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge" može se skinuti ovdje.

„Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge" može se dobiti i u upravi Doma zdravlja

Pritužbe, u pravilu, rješava pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite.

U roku od osam radnih dana od zaprimanja pritužbe upućuje se odgovor podnositelju pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti, podnositelj pritužbe će se obavijestiti o tijeku postupka te mogućem datumu okončanja razloga kašnjenja.

Ako podnositelj pritužbe nije zadovoljan poduzetim mjerama ili je prekoračen rok od osam dana bez upućivanja ikakvog pisanog odgovora ili obrazloženja o kašnjenju, ima pravo žaliti se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije.