Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

Opći akti i odluke

 

pdf4  Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave robe radova i usluga DZ Ozalj
pdf4  Odluka o početku nabave uređaja za trakciju
pdf4
  Odluka UV o zapošljavanju pripravnika prvost.sestrinstva
pdf4
  Odluka UV o zapošljavanju pripravnika prvost.fizioterapije
pdf4
  Odluka UV o zapošljavanju pripravnika prvost.ekonomije
pdf4
  Odluka UV o Planu specijalizacija obiteljske medicine 2017 
pdf4
  ODLUKA o odabiru - Tekuća naftna goriva
pdf4
  Odluka o nabavi roba do 500 kn
pdf4
  Odluka o nabavi roba i usluga male vrijednosti (jednostavna nabava)

pdf4  Odluka o početku postupka JN - Tekuća naftna goriva

pdf4  Odluka o imenovanju službenika za informiranje

pdf4  Odluka o bagatelnoj nabavi pelete

pdf4  Odluka UV o izboru i imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Ozalj (07.12.2015.) 

pdf4  2. PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U DOMU ZDRAVLJA OZALJ II (25.11.2015.)

pdf4  Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo (25.11.2015.)

pdf4  Odluka o odabiru za sklapanje ugovora o bagatelnoj nabavi u otvorenom postupku bagatelne nabave sanitetskog vozila (23.11.2015.)

pdf4  ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U PREDMETU NABAVE SANITETSKOG VOZILA (28.10.2015.)

pdf4  Odluka UV o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Ozalj (28.10.2015) 

pdf4  Odluka o pokretanju postupka za proširenje djelatnosti Doma zdravlja Ozalj (28.10.2015.)

pdf4 1. PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U DOMU ZDRAVLJA OZALJ (28.10.2015.) 

pdf4  Odluka UV o produljenju radnog odnosa MB (17.09.2015.)

pdf4  Odluka o zapošljavanju vozača u sanitetskom prijevozu na određeno vrijeme (22.05.2015.)

pdf4  Odluka UV o zapošljavanju prvostupnika/prvostupnice fizioterapije za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta (07.05.2015.)

pdf4  Odluka UV o produljenju radnog odnosa MK (27.04.2015.)

pdf4 ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U PREDMETU NABAVE MOTORNOG BENZINA (25.02.2015.) 

pdf4  Odluka o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara za vrijeme privremeno odsutnog radnika (25.02.2015.)

pdf4  Odluka UV o neugovaranju tima bez nositelja u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj) (25.02.2015.)

pdf4 Statut DZ Ozalj 

pdf4 Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

pdf4 Pravilnik o radu