Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

Dom zdravlja Ozalj zdravstvena je ustanova organizirana za trajno obavljanje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
Dom zdravlja Ozalj je u vlasništvu je Karlovačke županije; čija je djelatnost definirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ugovorom s HZZO-om, te Statutom ustanove; koji je tijekom 2009. godine usklađen s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08, 70/10, 139/10, 22/11 i 84/11).
Dom zdravlja Ozalj sa sjedištem u Ozlju, Kolodvorska 2, čiji je osnivač Karlovačka županija nastavlja djelovati u postojećoj mreži kao samostalni Dom zdravlja Ozalj na temelju, članka 76. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08, 70/10, 139/10, 22/11 i 84/11)  a u vezi Zakona o ustanovama, te članka 17. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 11/06-pročišćeni tekst) čiju je Odluku donijela Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 20. 02. 2007. godine.
Svojim korisnicima Dom zdravlja Ozalj pruža slijedeće usluge:
-    Usluge primarne zdravstvene zaštite ( opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, zdravstvene zaštite žena, patronažna zdravstvena zaštita, sanitetski prijevoz te hitnu medicinsku pomoć organiziranu kroz dežurstvo i pripravnost)
-    Usluge specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (fizikalna medicina i rehabilitacija)
-    Usluge specifične zdravstvene zaštite (higijensko – epidemiološka služba, optičar, rehabilitator, logoped)
Dom zdravlja Ozalj pokriva područje grada Ozlja te općina Kamanje, Žakanja i Ribnika te osigurava cjelovitu medicinsku skrb za oko 11 700 stanovnika.