Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

Zakoni: 

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.150/08., 71/10., 139/10., 22/11.,
84/11., 12/12.,35/12., 70/12., 144/12. i 82/13)
2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13.)
3. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04.,37/08.)
4. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.)
5. Zakon o dentalnoj medicini („»Narodne novine« br.121/03.,117/08.,120/09.)
6. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.,57/11.)
7. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09.)
8. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13.)
9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine« br.111/97., 27/98.,
128/99.,79/02.)
10. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (»Narodne novine« br.124/11.)

Pravilnici:
1. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( »Narodne novine« br. 87/02. i 9/03.)
2. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (»Narodne novine«, br. 53/11. i 77/12.)
3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13)
4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13.)
5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13.),
6. Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 82/10.)
7. Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 14/10.)
8. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11., 54/12. i 49/13.),
9. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 128/06. i 26/07.)
10. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12.)
11. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (»Narodne novine«, br. 40/94.),
12. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (»Narodne novine«, br. 115/07.),
13. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne
novine«, br. 129/11. i 120/13.)
14. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11. i 128/12.)
15. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 12/12. i 99/2013.)

16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("NN" broj: 62/16. i 69/16.)

17. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("NN" broj: 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14)