Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

194 

 Letak „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA“


 

Od 01.10.2014. godine Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije preuzeo je organizaciju hitne medicinske pomoći na području koje pokriva Dom zdravlja Ozalj