Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima DOM ZDRAVLJA OZALJ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 

 

pdf4 2017. - PREGDLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

pdf4  POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - TEKUĆA NAFTNA GORIVA

pdf4  OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

pdf4  NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA - TEKUĆA NAFTNA GORIVA 2017. (22.03.2017.)

pdf4 2016. - PREGDLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA
pdf4 2015. 2. DIO - PREGDLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
pdf4 2015. 1. DIO - PREGDLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 

pdf4  TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA (13.11.2015.)

pdf4  OBAVIJEST O IZMJENI TROŠKOVNIKA ZA NABAVU SANITETSKOG VOZILA(05.11.2015.) 

pdf4  TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA (05.11.2015.)

pdf4  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - SANITETSKO VOZILO (02.11.2015.)

pdf4  TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA (02.11.2015.)

pdf4  OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U PREDMETU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU SANITETSKOG VOZILA DOMA ZDRAVLJA OZALJ (02.11.2015.)

pdf4  2014. PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

pdf4  ODLUKA O BAGATELNOJ NABAVI 

 pdf4 PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

pdf4 PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU 

pdf4 PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU 

pdf4 Obavijest o sklopljenim Ugovorima za prvih 6 mjeseci 2013. godine 

pdf4 Pregled sklopljenig ugovora o javnoj nabavi 2013. godine  

pdf4 2012. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 

pdf4 2012. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2 dio  

pdf4 PLAN NABAVE 2012. GODINU 

pdf4 2011. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 

pdf4 2010. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja