Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

Narodni odbor općine Ozalj na svojoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 1956. godine donio je Rješenje o osnivanju Općinske zdravstvene stanice Ozalj sa sjedištem u Ozlju i proglašenje iste za ustanovu sa samostalnim financiranjem. Zadatak ustanove je bio pružanje zdravstvenih usluga građanstvu; vršenje kurativne i preventivne službe na području općine Ozalj a napose: pružanje liječničke pomoći i vršenja kućnih posjeta; istraživanja, razmatranja i rješavanja problema zdravstvene zaštite građana i poboljšanje higijenskih uslova i pitanja rada, stanovanja i ishrane; zdravstvena zaštita majki, dojenčadi i male djece; zdravstvena zaštita školske djece i omladine; odgojni i zdravstveno prosvjetni rad; sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze i drugih masovnih bolesti; vođenje zdravstvene statistike ; sprečavanje i suzbijanjeakutnih zaraznih bolesti te staranje o stručnom uzdizanju i usavršavanju svojih kadrova.

Na temelju Rješenja Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu broj: 01-2515/81. od 13. srpnja 1981. godine kojim se utvrđuje ispunjenje uvjeta za početak rada Doma zdravlja Ozalj, Okružni privredni sud u Karlovcu, na temelju članka 456. Zakona o udruženom radu i članka 131 i 41.95. Uredbe o upisima  organizacija udruženog rada i drugih subjekata u sudski registar, donio je 15.06.1983. godine Rješenje o brisanju dosadašnje tvrtke, ZDRAVSTVENE STANICE OZALJ S POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU  te se upisuje nova tvrtka DOM ZDRAVLJA OZALJ s potpunom odgovornošću (p.o.) Ozalj, na adresi Ozalj, Kolodvorska 2.
Odlukom Županijske skupštine Karlovačke županije od 20.02. 2007. godine, Dom zdravlja Ozalj ostaje djelovati u postojećoj mreži kao samostalni dom zdravlja.