Dom zdravlja Ozalj

Kolodvorska cesta 2

DOM ZDRAVLJA OZALJ

OZALJ, KOLODVORSKA 2

 

Cjenik zdravstvenih usluga Doma zdravlja Ozalj -

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

Redni broj

Vrsta usluge

Cijena

 

I. FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI

 

 

1.

Fizioterapeutski pregled po Cyriax-u

150,00 kn (20 min)  

2.

Fizioterapijski program za kralježnice

170,00 kn (45 min)

3.

Fizioterapijski program za temporomandibularni zglob

170,00 kn (45 min)

4.

Fizioterapijski program za rame

170,00 kn (45 min)

5.

Fizioterapijski program za šaku, lakat

170,00 kn (45 min)

6.

Fizioterapijski program za kukove

170,00 kn (45 min)

7.

Fizioterapijski program za koljena

170,00 kn (45 min)

8.

Fizioterapijski program za stopala

170,00 kn (45 min)

9.

Specijalne tehnike fizioterapije

200,00 kn (45 min)

10.

Manipulacija kralježnice (po segmentu) po Cyriax-u

200,00 kn

11.

Mobilizacija zgloba (po zglobu)                                  

170,00 kn

12.

Mobilizacija kralježnice (po segmentu)

200,00 kn

13.

DTK - Dekompresijska terapija kralježnice (trakcija)

150,00 kn

14.

PAKET – DTK + manualna terapija IFS

200,00 kn

 

II. TERAPIJA BOLI

 

 

15.

Ultrazvuk

50,00 kn (10 min)

16.

Magnetoterapija

40,00 kn ( 10 min)

17.

Interferentne struje

40,00 kn ( 10 min)

18.

Dijadinamske struje

40,00 kn ( 10 min)

19.

Galvanske struje

40,00 kn ( 10 min)

20.

TENS

40,00 kn (10 min)

21.

Ultrazvuk po Seltzeru

70,00 kn ( 15 min)

22.

Laser

60,00 kn (10 min)

23.

Krioterapija

25,00 kn (3-5 min)

24.

Taping

70,00 – 100,00 kn              

   (segment)

 

3. ELEKTROSTIMULACIJA

 

 

 

 

 

25.

26.

Elektrostimulacija mišića

Elektrostimulacija perifernih živaca

50,00 kn (10 min)

50,00 kn (10 min)

 

4. PREVENCIJA I PROMOCIJA ZDRAVLJA

 

 

27.

Ručna masaža

170,00 kn (45 min)

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Ručna masaža

Individualan fizioterapijski program vježbanja

Individualan fizioterapijski program vježbanja

Grupne vježbe 2x tjedno

Ručna limfna drenaža po segmentu

limfna drenaža – aparatom

Edukacija pacijenta/klijenta

Podešavanje štaka

100,00 kn (30 min)

120,00 kn (30 min)

170,00 kn (45min)

250,00 kn mjesečno

(45min)                                                    

170,00 kn (30 min)

100,00 kn (30 min)

120,00 kn (20 min)

50,00 kn

PDV se ne zaračunava sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o PDV-u.

Dopuna cjenika usvojena na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2016. godine.